210 69 85 833

Αντιοξειδωτική Δράση - Νεότητα - Μακροζωία

Η οξείδωση στον οργανισμό περιλαμβάνει τις χημικές αντιδράσεις κατά τις οποίες οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν κυτταρική βλάβη και ιστική καταστροφή. Ως ελεύθερη ρίζα ορίζεται ένα άτομο ή μόριο με δυνατότητα αυτοδύναμης ύπαρξης , το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια. Οι ελεύθερες ρίζες που παράγονται από το Οξυγόνο αποτελούν την σπουδαιότερη ομάδα ελευθέρων ριζών στους οργανισμούς , παρουσιάζουν ιδιαίτερη δραστικότητα και μπορούν να δράσουν είτε ως οξειδωτικές είτε ως αναγωγικές ουσίες. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ενώσεις όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και το μοριακό οξυγόνο που παρότι δεν αποτελούν ελεύθερες ρίζες , λόγω της υψηλής χημικής τους δραστικότητας μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό ελεύθερων ριζών . Σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο κύτταρο οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου ασκούν ευεργετικές επιδράσεις όπως στην μεταγραφή γονιδίων στο κυτταρικό πολλαπλασιασμό στην φλεγμονή και την κυτταρική απόσταση. Σε υψηλές συγκέντρωσης οι ελεύθερες ρίζες αποσπούν ηλεκτρόνια από τις πρωτεΐνες , τα λιπίδια και το DNA , του κυττάρου και προοδευτικά οδηγούν σε κυτταρική δυσλειτουργία, γήρανση και θάνατο.

Ως αντιοξειδωτικό χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ουσία η οποία σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις καθυστερεί ή αναστέλλει την οξείδωση εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες. Ο φυσιολογικός λοιπόν ρόλος των αντιοξειδωτικών στον οργανισμό είναι η αποφυγή της βλάβης των κυτταρικών συστατικών και η διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ομοιόστασης.

Σχετικα Προιοντα

Το προϊόν Stem X Cell της Emzymedica αποτελεί μία κορυφαία πρόταση για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού stress. Περιέχει το μοναδικό μείγμα NT-020 με συστατικά όπως το πράσινο τσάι , το μύρτιλο , την καρνοσίνη, τη ρεσβερατρόλη , τη βιταμίνη D3 και το υπεροξείδιο της δισμουτάσης (SOD) που με την ισχυρή φυσική αντιοξειδωτική τους ικανότητα αποκαθιστούν την ισορροπία μεταξύ προ οξειδωτικών και αντιοξειδωτικών ουσιών του κυττάρου. Οι πολυφαινόλες και τα φυσικά αντιοξειδωτικά του θωρακίζουν την υγεία του οργανισμού και προστατεύουν από την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων.

Οξειδωτικό stress είναι η διαταραχή της φυσιολογικής οξειδοανογωγικής ομοιόστασης του κυττάρου λόγω αυξημένης συγκέντρωσης των ελευθέρων ριζών ή μειωμένης δραστικότητας των φυσιολογικών αντιοξειδωτικών μηχανισμών. Οι υψηλές συγκέντρωσης ελευθέρων ριζών Οξυγόνου βλάπτουν το DNA, τις δομικές πρωτεΐνες και τα πολυοκόρεστα λιπαρά οξέα και προκαλούν μεταλλάξεις , βλάβες σε κυτταρικά σωματίδια και στην κυτταρική μεμβράνη , παραγωγή μεταλλαξιογόνων υποπροιόντων, κυτταρική γήρανση, καρκίνο και θάνατο.

Ο οργανισμός προκειμένου να αντιμετωπίσει την βλαπτική επίδραση των ελευθέρων ριζών διαθέτει ενδογενείς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν:

    • αντιοξειδωτικά ένζυμα όπως η δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD), η καταλάση, η αναγωγάση της γλουταθειόνης, η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης και το συνένζυμο Q10.
    • μη ενζυμικά αντιοξειδωτικάόπως η γλουταθειόνη, οι θειοαναγωγάσες , οι βιταμίνες C και Ε, τα καροτενοειδή
    • και μέταλλα όπως το σελήνιο , ο χαλκός και ο ψευδάργυρος

Η σημασία του οξειδωτικού stress έχει πλέον καταστεί σημαντική και σχετίζεται άμεσα με την γήρανση και την προοδευτική εκφύλιση του οργανισμού όπως και με μία σειρά από ασθένειες όπως η αθηροσκλήρυνση , η στεφανιαία νόσος , ο σακχαρώδης διαβήτης , η καρκινογένεση , η αρτηριακή υπέρταση , η νόσος του Parkinson, τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, το Alzheimer και πολλά άλλα.

Οι επιδημιολογικές μελέτες και τα πειράματα αναδεικνύουν ότι η διατήρηση του οξειδωτικού Stress εντός φυσιολογικών επιπέδων είναι πρωταρχικής σημασίας για την συνολική υγεία του οργανισμού. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με την αποφυγή εξωγενών πηγών οξειδωτικού stress ( κάπνισμα, κακή διατροφή , άγχος , φάρμακα κ.λ.π.) και συμπληρωματικά με την λήψη ισχυρών φυτικών αντιοξειδωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τα ένζυμα παρακαλώ επευθυνθείτε στις συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε μαζί μας

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Enzymedica για Ελλάδα και Κύπρο - The Enzyme Experts - Αφοσίωση στην τελειότητα.

Βραβεια - Πιστοποιησεις